قرامر درس‌لری (ساده-قیسا شکیل‌ده)

یازار : اورمولو

+0 Bəyən

بوُ یازێلاردا قێسا شکیلده تۆرکجه‌نین اساس قوُرولوش‌لارێ یازیلیبدیر. بوُنلارێ اوخویاراق٬ آذربایجان تۆرکجه‌سی حاقّێندا اساس بیر بیلگی‌یه صاحیب اولا بیلرسینیز (عددلرین اۆستونده کیلیک ائدینیز):

۱-جی درس: الیفبا-سَس‌لر

۲-جی درس: کار-جینگیلتی‌لی سس‌لر

۳-جۆ درس: قالێن-اینجه سس‌لر

۴-جۆ درس: دوداقلانان-دوداقلانمایان سسلی‌لر

۵-جی درس: سسلی اوُیغوُن‌لوُغوُ قانوُنوُ

۶-جێ درس: آردێجێل‌لێق قانونو

۷-جی درس: هیجا

۸-جی درس: سؤزلرین سون حرفی

۹-جو درس: کلمه‌لرین قوُروُلوُشوُ

۱۰-جو درس: دۆزَلتمه کلمه‌لر و سؤزدۆزَلدیجی شکیلچی‌لر

۱۱-جی درس: مۆرکب سؤزلر و اونلارێن یازێلێشێ

۱۲-جی درس: اک‌لرین نوعلارێ

۱۳-جۆ درس: اکلرین یازێلێشێ

۱۴-جۆ درس: نیطق بؤلوم‌لری

۱۵-جی درس: آد

۱۶-جێ درس: آدلارێن قوُرولوشجا نوعلارێ

۱۷-جی درس: آدلاردا منسوبیّت

۱۸-جی درس: آدێن حاللارێ

۱۹-جو درس: باغلێلێق و حال اکلری بیرلیکده

۲۰-جی درس: آدلاردا خبر علامتی

۲۱-جی درس: صیفت

۲۲-جی درس: صیفتلرین درجه‌سی

۲۳-جۆ درس: سای

۲۴-جۆ درس: عوضلیک‌لر

۲۵-جی درس: ائیلم

۲۶-
جێ درس: آناسؤز

۲۷-جی درس: ائیلمین دانماسی

۲۸-جی درس: تأثیرلی و تأثیرسیز ائیلملر

۲۹-جو درس: ائیلملرین نوعو

۳۰-جو درس: ائیلملرده زامان

۳۱-جی درس: فعللرده بیتیشن شخص عوضلیکلری

۳۲-جی درس:
فعللرین شکیللری

۳۳-جۆ درس: ائیلمین عۆم
ۇمی شکیللری

۳۴-جۆ درس: ائیلملیک باغلامالار

سوْن درس: ظرف