ییرمی‌ایکینجی درس: صیفتلرین درجه‌سی

یازار : اورمولو

+0 Bəyən
چاغداش آزربایجان تۆرکجه‌سینده صیفتین آلتێ درجه‌سی واردێر:

1) عادی درجه: بوُ  درجه‌ده اولان صیفتلر، شئیلرین علامتی‌نی عادی شکیلده بیلدیریر. اؤرنک: یاشێل، چالێشقان، یاخشێ، اوُجاب
وْی.2) قارشێلاشدێرما (مۆقاییسه) درجه‌سی: بوُ درجه ایکی ویا چوخ شئیده ا
وْلان عئینی کئیفیّتی قارشێلاشدێرێر. بوُ درجه‌نین علامتی اۆچ جۆرهدیر:
  • راق raq، رک rək: یاخشێراق yaxşıraq، سرینرک sərinrək.
  • دان dan، دن dən: بوُ شکیلچیلر صیفتلره آرتێرێلمایێر، بلکه ایکی آددان، کئیفیّتی آز اولانا علاوه اولونور: یوُخو بالدان شیرین‌دیر.
  • داها daha: داها یاخشێ، داها سرین.3) اۆستونلوک درجه‌سی: بوُ درجه ایله، بیر کئیفیّت، عادی درجه‌دن اۆستون گؤستریلیر (گؤرسدیلیر). بوُ درجه‌نین علامتلری «ان ən، چوخ çox، لاپ lap، اولدوقجا olduqca»دێر کی صیفتین باشێنا آرتێرێلێر. اؤرنک: ان گؤزل، لاپ گؤزل، چوخ س
وْیوق، اولدوقجا یاخشێ.4) شیدّت‌لندیرمه درجه‌سی: بوُ درجه، صیفتین تعیین‌لیک درجه‌سینی شیدّتلندیریر. بوُ فورمادا، صیفتین ایلک هئجاسی‌نین سسلی‌سیندن سونرا «م m، پ p، س s، ر r» سس‌سیزلریندن بیری گلیب، سونرا صیفتین اؤزو بۆتون شکیلده گلیر. اؤرنک: ب
وْم‌بوْش، ساپ‌سارێ، قێپ‌قێرمێزێ، دۇپ‌دۇرو، بام‌باشقا، قاپ‌قارا، یام‌یاشێل، گؤم‌گؤی، قاپ‌قارانلێق.5) کیچیلتمه درجه‌سی: بوُ درجه، شئیلرده‌کی علامت، صیفت و کئیفیّتین عادی درجه‌سیندن آز اولدوغونو بیلدیریر. بوُ درجه‌نین شکیلچی‌لری آشاغێداکێلاردێر:
  • اێمتێل ımtıl، ایمتیل imtil، اوُمتول umtul، اۆمتۆل ümtül: سارێمتێل، ماویمتیل، بوْزومتول، گؤیۆمتۆل.
  • سوْو sov: اۇزونسوْو، دلی‌سوْو.
  • تَهَر təhər: سارێتهر، اوُزون‌تهر.
  • اێمتێراق ımtıraq: قێرمێزێمتێراق، آغێمتێراق.
  • آلا ala: آلا قارانلێق، آلا یارێمچێق.
  • شێن şın: آغ‌شێن، قاراشێن.
  • آچێق açıq: آچێق قارا، آچێق سارێ.6) چوخالتما درجه‌سی: صیفتین بوُ درجه‌سینده کئفیّت، علامت و صیفتین میقداری، عادی درجه‌یه نیسبت یا آرتێر یا دا آزالێر. بوُ درجه‌نین علامتی «جا ca، جه cə» شکیلچیسی‌دیر: بالاجا، یاخشی‌جا، قاراجا، کؤرپه‌جه، یئکه‌جه.

قایناق‌لار: قێساجێق آذربایجان تۆرکجه‌سی حاقّێندا، کۆیلۆ سعید نجّاری

معاصیر ادبی آذری دیلی، پروفسور دوقتور محمدتقی زهتابی، آشینا نشریاتی، ۱۳۷۹


آچار سؤزلر : sifətlərin dərəcəsi,